KHAI BÁO NGAY

Nam
Nữ
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không
Không

Giới tính *

Trong 14 ngày qua, anh/chị có đến/ở/về từ ?*

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/chị có tiếp xúc gần/chăm sóc ca bệnh hoặc nghi ngờ COVID - 19 không ?*

Trong vòng 14 ngày qua, anh/chị có đến/qua/ở/về từ quốc gia/vùng lãnh thổ ?*

KHAI BÁO Y TẾ JT ANGEL HOSPITAL

CHÚ Ý: Khi có dấu hiệu SỐT, HO, KHÓ THỞ gọi đường dây nóng

1900.90.95

Trong vòng 14 ngày qua, Anh/chị có thấy mình xuất hiện triệu chứng nào dưới đây không?*

Ho*

Sốt*

Khó thở *

Đau họng* 

Đột ngột mất hoặc thay đổi khứu giác

Đột ngột mất hoặc thay đổi vị giác